prasmirsti

prasmirsti
prasmìrsti intr. Š, NdŽ 1. ištisai susmirsti: Kap mėsos kokios inmeti, kad prasmir̃st, tai labai eina žuves Pv. Jų vanduo buvo susenęs, prasmirdęs . Prasmirdo kiaušiniai Db. 2. prisigerti blogo kvapo, smarvės: Mūs rankos prasmìrdo nuo kazlėkų Mrc. Jis visas prasmìrdęs vaikščioja Rm. 3. menk. nusibosti, įkyrėti: Kap pasogą praleisi, tai zara tau ita boba prasmir̃s Tvr. \ smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti; prismirsti; susmirsti; užsmirsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • prasmirsti — prasmi̇̀rsti vksm. Prasmi̇̀rdęs káilis, vanduõ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsmirsti — apsmìrsti intr. 1. gendant pasmirsti: Mun duodavo arbatą su taukais apsmìrdusiais Žg. 2. prisigerti smarvės: Ta moteris toki apsmìrdus (apsileidusi, nešvari), kai koki škarmalė Jnš. | prk.: [Paleistuviai] bjaurybėj apsmirdę guli Gmž. ◊ šuniù… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsmirsti — atsmìrsti intr. prk. atsibosti, įkyrėti: Atsmirs tam bernui to merga LTR(Slk). smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmirsti — išsmìrsti intr. baigti smirdėti: Užkursu, brantas dienos laike teišsmir̃stie Lkv. smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusmirsti — nusmìrsti intr. 1. prisigerti smarvės, pasmirsti: Gerai, kad neužmetei [ant krosnies] taukų – būtų nusmìrdus gryčia Pc. 2. prk. įkyrėti, nusibosti: I tie rūbai nusmìrdo Str. Jam nusmìrdo pati sirgdama J. smirsti; apsmirsti; atsmirsti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasmirsti — pasmìrsti intr. 1. N, Sut, K, J, L, Rtr, Š, Ms, Vkš, End, Grg gendant, pūvant pradėti smirdėti, pašvinkti: Guli šuva išstipęs ir jau pasmirdęs LTR(Slk). Meisa nesūdyta pasmìrdo Kv. Biškį žuvis pastovėjo i pasmìrdo Kv. Augo tame kirmėlės, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persmirsti — intr. persigerti smarve: Persmirsta [pirkia] su tom mėtom Dg. Jo rūbai degutu persmirdę rš. smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasmirti — prasmìrti žr. prasmirsti: 1. TDrIV190(Rod) Jau mėsa prasmìro Rod. 2. Prasmìro laukai Ktv. Nuo žolių visi kampai prasmìro Rod. Net šitos panelės prasmìrę tais ligoniais Klvr. smirti; prasmirti; susmirti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prismirsti — prismìrsti intr. J, NdŽ; N, LL190 1. J gendant, pūvant pasidaryti smirdinčiam: Buvo krautuvės[e] tų šokoladų baisybė prismìrdusių Slm. Duobėn reikia kiškius laikyt, kad prismir̃st Dbč. ^ Nelaikyk už dantų – prismirs (sakoma, kai paklaustasis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smirsti — smìrsti, ta, smìrdo intr. 1. N, K, L, Š, NdŽ gendant, pūvant pradėti smirdėti, darytis smirdinčiam, dvokti: Vasarą šviežia meisa greit smìrsta Kv. Nulaikei mėsą, kolei smirste pasmirdo kaip dvėsena J. 2. menk. ilgai būti vienoje vietoje,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”